Dịch vụ Hiệu đính

 

Ngoài dịch thuật, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ hiệu đính của Dịch thuật S&S, người hiệu đính phải có chuyên môn trong lĩnh vực được dịch và có ngôn ngữ dịch là tiếng mẹ đẻ, để có thể loại bỏ những sai sót nhỏ nhất về mặt văn phong hay kỹ thuật.
 
Hơn nữa, chúng tôi cũng có dịch vụ dàn trang chuyên nghiệp trước khi in cho những khách hàng muốn format theo đúng bản gốc. Điều này đặc biệt có ích đối với các bản dịch sang các ngôn ngữ đặc biệt, như tiếng Việt hoặc tiếng Trung.
 
  • Dịch bám sát văn bản nhưng không phải dịch từng từ. Tất nhiên mỗi văn bản dịch đều mang dấu ấn của người dịch bởi vì mỗi biên dịch viên có phong cách dịch riêng. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp và theo yêu cầu của quý khách, bản dịch có thể được dịch chi tiết hơn để có thể phù hợp với văn hóa và thực tế của ngôn ngữ dịch. Đây chính là điểm mạnh của Dịch thuật S&S để có thể thành công trong hoạt động tinh tế này.
  • Tính đồng bộ của bản dịch đối với tài liệu gốc. Mỗi bản dịch của khách hàng, chúng tôi đều lập một bảng từ riêng để tạo tính đồng bộ các bài dịch tiếp theo. Như vậy, tất cả các tài liệu kỹ thuật, marketing hoặc các văn bản luật đều đồng nhất, và vì thế hình ảnh công ty Quý khách sẽ được cải thiện đáng kể.