Giá

 

Chúng tôi sẽ báo giá cho từng yêu cầu cụ thể của mỗi khách hàng.
 
Chúng tôi cũng áp dụng giá ưu đãi cho các khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ của S&S. Chúng tôi áp dụng các quy chuẩn chung cho tất cả mọi khách hàng dù là công ty lớn hay nhỏ, hay là khách lẻ. Khách hàng nào cũng được chào đón tại S&S với cùng một bảng giá vì chất lượng của chúng tôi không phụ thuộc vào mức giá đưa ra.