Ngôn ngữ dịch

 

Dưới đây là danh sách những ngôn ngữ chính chúng tôi có thể dịch :
 • Đức
 • Việt
 • Pháp
 • Trung
 • Séc
 • Campuchia
 • Tây Ban Nha
 • Lào
 • Italia
 • Thái Lan
 • Anh Mỹ
 • Hàn Quốc
 • Anh
 • Nhật
 • Nga
 • Indonesia
 • Ukraina

Loại hình văn bản

Trang web, thông báo việc làm, thông cáo báo chí, hợp đồng, giáo trình, phần mềm, báo chí, tài liệu kĩ  thuật, bài phát biểu, báo cáo, bài phỏng vấn, điều lệ, báo cáo hàng năm, bản tổng kết, bài giới thiệu, tiểu sử, bản đồ, sách… là những tài liệu dịch viết  phổ biến.