Chúng tôi tuyển chọn biên phiên dịch viên như thế nào ?

 

Với tiêu chí chính xác và chất lượng, mọi biên phiên dịch của chúng tôi đều được lựa chọn theo số năm kinh nghiệm (tất cả đều có trên 4 năm kinh nghiệm...) và chuyên môn của họ. Các biên dịch viên của chúng tôi đều làm việc bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.
 
Sau khi kiểm tra trình độ về lĩnh vực cần dịch, những người dịch tốt nhất sẽ được lựa chọn cho dự án (các tiêu chuẩn đề ra = không chỉ hiểu biết về chuyên môn mà còn phải có văn phong chuẩn).
 
Như vậy, những người đã được chúng tôi tuyển chọn sẽ làm việc cho các dự án tiếp theo cùng chung chủ đề của Quý khách. Tuy nhiên nếu Quý khách có một dự án với một chủ đề khác, chúng tôi sẽ lại lựa chọn tùy theo nhu cầu phát sinh mới này.
 

Dịch thuật đa ngôn ngữ

Đối với mỗi khách hàng, chúng tôi cung cấp người dịch tốt nhất cho mỗi chuyên ngành cụ thể của từng công việc.
 
Chúng tôi cung cấp dịch vụ người dịch quốc tế các thứ tiếng : Pháp, Anh, Italia, Đức, Nhật và Tây Ban Nha. Các biên dịch viên quốc tế này đều đang sinh sống tại Việt Nam.