S&S vận hành ra sao ?

 

Quý khách có thể liên lạc với chúng tôi qua email hoặc qua điện thoại, cho biết về nhu cầu của Quý khách (thời hạn, số lượng, loại văn bản, ngôn ngữ cần dịch và các chi tiết khác). Sau đó, chúng tôi sẽ lập báo giá trong thời gian nhanh nhất cho các dịch vụ yêu cầu cùng với các điều kiện bán hàng thông thường của S&S.
 
Tiếp đó, chúng tôi sẽ lựa chọn người dịch thích hợp nhất với tài liệu của quý khách. Trong suốt quá trình dịch, chúng tôi sẽ đảm bảo việc đối thoại giữa người dịch và quý khách nếu cả hai bên có thắc mắc về văn bản cần dịch hoặc bài dịch.
 
Cuối cùng, đến đúng thời hạn, hoặc có thể sớm hơn, chúng tôi sẽ gửi lại quý khách những bản dịch hoàn chỉnh qua email và sẽ gọi lại cho quý khách để đảm bảo quý khách hài lòng về bài dịch.